Setkání příznivců Slavkovského lesa se uskuteční v pátek 7. dubna 2017

Program:

1. BLOK 16:00 – 17:00
 
16:00 – 16:10
Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) 

Vybraná ochranářská opatření a úspěchy v uplynulém roce
 
16:10 – 16:25
Libor Dvořák (Městské muzeum Mariánské Lázně)

Žižkův vrch pohledem entomologa aneb o výjimečně zachovalém lese za našimi humny

16:30 – 16:45
Tomáš Fiala (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Krasci Slavkovského lesa

16:45 – 16:50
Jan Matějů (Muzeum Karlovy Vary)

Představení nové knihy „Doupovské hory“ (s jejím prodejem o přestávce)

2. BLOK 17:00 – 18:30
  
17:00 – 17:15
Vladimír Melichar 

Aktuální poznatky o rozšíření raka říčního v Karlovarském kraji
 
17:20 – 17:35
Pavla Tájková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
 
Vyhodnocení úspěšnosti šestiletého sledování netopýřích budek ve Slavkovském lese
 
17:35 – 17:50
Jiří Konečný (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti) 

Drobné památky severní části Slavkovského lesa
 
17:55 – 18:10
Filip Prekop (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti)

Tvorba mapy reliktů hornické činnosti ve Slavkovském lese

18:15 – 18:30
Ivan Kletečka

Návštěva u kolegů aneb o blízkém ale rozsáhlém krasovém podzemí Frankenjury – promítání nejzdařilejších záběrů z fotografických expedic