CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
Vítejte na stránkách Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kladská.
ZO ČSOP Kladská sdružuje fyzické osoby se zájmem o zachování a rozvoj přírodního a kulturního dědictví regionu Slavkovského lesa a okolí v souladu se stanovami Českého svazu ochránců přírody. Vznikla v roce 2002 z okruhu zájemců, kteří již předtím dlouhodobě dobrovolně spolupracovali na projektech a aktivitách v regionu. V současné době má 12 členů. Posláním organizace je především ochrana a obnova přírody a krajiny a environmentální výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže i dospělých.
Od roku 2006 provozujeme v Mariánských Lázních „Vzdělávací a informační centrum“, které vzniklo v rámci projektu "Síť vzdělávacích a informačních center v CHKO ČR", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.