CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
Publikace
Arnika 2/2014
Obsah:

Chrastavce na hadcích
aneb příhody ze života rostlinného druhu
Martin Čertner

Objevení nových prostor v historickém dolu Jeroným
Michael Rund

Život v podzemí I. - Pestrý život v jednom sklepě
Libor Dvořák

Netopýr nejmenší – nový druh netopýra pro Karlovarský kraj
Přemysl Tájek, Pavla Tájková

Obnova minerálního pramene u Číhané
Jiří Milota

Archeologický výzkum města Čistá
– vyhodnocení archeologického potenciálu zaniklého
hornického města Čistá
Filip Prekop

Jak nám to sluníčko pěkně svítí
aneb nářečí strnadů v Karlovarském kraji
Pavla Tájková, Lucie Diblíková, Pavel Pipek

Voďanka žabí – nový silně ohrožený druh
pro Karlovarský kraj
Přemysl Tájek

Jaké je ptačí společenstvo v přírodní rezervaci Lazurový vrch?
Pavel Řepa

Současný stav populace tetřívka obecného v Krušných horách
Vít Tejrovský

I když nejdeme zrovna na popravu
Anna Fidlerová

Ve jménu otce i syna – Mozartovy sady
Anna Fidlerová

Divočina za humny aneb za plavuněmi na signálky
Miroslav Trégler

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa 5
– západní část aneb rašelinné pohoupání nakonec
Přemysl Tájek

Proměny v čase – mlýn v Mrázově
Stanislav Wieser

Vzácné a méně běžné druhy hub na hrázi rybníku Amerika
Martin Chochel

Pomíjivá stanoviště smírčích křížů
Stanislav Wieser

Udělali jsme pro přírodu – Zdařilý ochranářský zásah
na vřesovištích Tisovec a Šibeniční vrch
Martin Chochel

Vyhlídka Karla IV. v novém kabátě
Lucie Oboznenková

Liniové revitalizace v Karlovarském kraji v roce 2014
Miloš Holub

Zajímavá místa Karlovarského kraje
– Barokní krajina Valečska
Stanislav WieserInternetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.