CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
  Ekologická výchova Netopýři Orchideje Obojživelníci Minerálky Naučné stezky
 

Projekty

rok 2015

 • Časopis Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje (ve spolupráci s CHKO Slavkovský les za finanční podpory Karlovarského kraje)
 • Výpravy za poznáním našeho kraje - exkurze a přednášky pro veřejnost - financováno Karlovarským krajem)
 • Environmentální výukové programy pro žáky na Mariánskolázeňsku
 • Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku - financováno ČSOP (www.csop.cz) z programu Ochrana biodiverzity podpořeného Ministerstvem životního prostředí (www.mzp.cz) a Lesy ČR s.p. (www.lesycr.cz)
 • Mapování zimovišť a sledování netopýrů Karlovarského a Plzeňského kraje - financováno ČSOP z programu Ochrana biodiverzity
 • Mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku - financováno ČSOP z programu Ochrana biodiverzity
 • Mapování motýlů Doupovských hor - financováno ČSOP z programu Ochrana biodiverzity
 • r. 2014
 • Časopis Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje (ve spolupráci s CHKO Slavkovský les za finanční podpory Karlovarského kraje)
 • Výpravy za poznáním našeho kraje - exkurze a přednášky pro veřejnost (financováno Karlovarským krajem)
 • Environmentální výukové programy pro žáky na Mariánskolázeňsku
 • Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku (financováno ČSOP z programu Ochrana biodiverzity)
 • Mapování zimovišť a sledování netopýrů Karlovarského a Plzeňského kraje (financováno ČSOP z programu Ochrana biodiverzity)
 • Monitoring výskytu a fenologie mízu sajícího hmyzu v nejvyšších polohách Mariánskolázeňska pomocí pivních pastí (financováno ČSOP z programu Ochrana biodiverzity)
 • ZO ČSOP Kladská je také partnerem projektu:
 • Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně – část II.A
 • r. 2013
 • Časopis Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje (ve spolupráci s CHKO Slavkovský les za finanční podpory Karlovarského kraje)
 • Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku (financováno ČSOP z programu Ochrana biodiverzity a Karlovarským krajem z programu EVVO)
 • Mapování zimovišť a sledování netopýrů Karlovarského a Plzeňského kraje (financováno ČSOP z programu Ochrana biodiverzity)
 • Mapování vážek v oblasti Plánska a Tepelska (financováno ČSOP z programu Ochrana biodiverzity)
 • Environmentální výukové programy pro žáky na Mariánskolázeňsku
 • r. 2012
 • Výpravy za poznáním našeho kraje - exkurze a přednášky pro veřejnost (Karlovarský kraj)
 • Časopis Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje (Karlovarský kraj)
 • Průvodce po minerálních pramenech Mariánskolázeňska (MŽP)
 • Environmentální výukové programy pro žáky na Mariánskolázeňsku (Karlovarský kraj,MŽP, Město Mariánské Lázně)
 • Škola pro udržitelný život (projekt Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER., ČSOP Kladská zde figuruje jako koordinátor pro Karlovarský kraj)
 • Za Naturou na túru – výukové programy v evropské soustavě chráněných území Natura 2000 (projekt občanského sdružení Apus a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina, ČSOP Kladská zde figuruje jako poskytovatel výukového programu)
 • Ochrana biodiverzity (ČSOP):
 • Mapování zimovišť a sledování netopýrů v Plzeňském a Karlovarském kraji
 • Mapování vážek na Chebsku a Františkolázeňsku
 • Vzdělávání a osvěta veřejnosti nejen na Mariánskolázeňsku
 • Monitoring vodních ploštic v širším okolí Třech Seker
 • r. 2011
 • Výpravy za poznáním našeho kraje - exkurze a přednášky pro veřejnost (Karlovarský kraj)
 • Časopis Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje (Karlovarský kraj)
 • Environmentální výukové programy pro žáky na Mariánskolázeňsku (Karlovarský kraj,MŽP, Město Mariánské Lázně)
 • Ochrana biodiverzity (ČSOP):
 • Mapování zimovišť a sledování netopýrů v Plzeňském a Karlovarském kraji
 • r. 2010
 • Časopis Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje (Karlovarský kraj)
 • Časopis Český les (Plzeňský kraj)
 • Den Země v Mariánských Lázních (bez finanční podpory)
 • Environmentální výukové programy pro žáky na Mariánskolázeňsku (Karlovarský kraj, NS EVVO)
 • Mapování výskytu obojživleníků ve Slavkovském lese (Ochrana biodiverzity - ČSOP)
 • Evidence výskytu dříve pěstovaných odrůd ovocných dřevin na území CHKO Český les (Ochrana biodiverzity - ČSOP)
 • Mapování zimovišť a sledování netopýrů Karlovarského a Plzeňského kraje (Ochrana biodiverzity - ČSOP)
 • Mapování výskytu významné saranče Stethophyma grossum a dalších mokřadních druhů rovnokřídlého hmyzu v okolí mariánských Lázní a Plané u Mariánských Lázní (Ochrana biodiverzity - ČSOP)
 • Výskyt denních motýlů na vybraných lokalitách CHKO Český les (Ochrana biodiverzity - ČSOP)
 • Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku (Ochrana biodiverzity – ČSOP, NS EVVO)
 • Škola pro udržitelný život (projekt Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER., ČSOP Kladská zde figuruje jako koordinátor pro Karlovarský kraj)
 • Za Naturou na túru – výukové programy v evropské soustavě chráněných území Natura 2000 (projekt občanského sdružení Apus a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina, ČSOP Kladská zde figuruje jako poskytovatel výukového programu)
 • r. 2009:
 • Časopis Arnika, přírodou a historií KK (Karlovarský kraj)
 • Časopis Český les (Plzeňský kraj)
 • Den Země (Karlovarský kraj, MÚ ML)
 • Naučná stezka Cech Sv. Víta (Karlovarský kraj)
 • Naučná stezka Panský vrch (Karlovarský kraj)
 • Ochrana biodiverzity – Evidence výskytu dříve pěstovaných odrůd ovocných dřevin na území CHKO Český les (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Mapování a sledování netopýrů KK a Evropská noc pro netopýry (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Mapování výskytu invazních rostlin v CHKO Český les (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Mapování výskytu obojživelníků ve Slavkovském lese (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Mapování výskytu plcha zahradního v CHKO Český les (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Ichtyologický průzkum Jesenického a Stenického potoka (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Propagace pozemkového spolku Slavkovského lesa (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Výskyt denních motýlů na vybraných lokalitách v CHKO Český les (ČSOP)
 • Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku (Karlovarský kraj)
 • Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Tachovsku (Plzeňský kraj)
 • Průvodce po minerálních pramenech Mariánskolázeňska (MŽP)
 • Zahrada Českého lesa – místo pro setkávání a odpočinek (Nadace Partnerství)
 • Zelená školní zahrada (Nadační fond Zelený poklad)
 • r.2008:
 • Síť vzdělávacích a informačních center v CHKO ČR (ESF EU)
 • Naučná stezka Mnichovské hadce (RWE Transgas Net)
 • Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku (MŽP, Karlovarský kraj)
 • Zelená školní zahrada (NF Zelený poklad)
 • Den Českého lesa (Plzeňský kraj)
 • Časopis Český les (Plzeňský kraj)
 • Časopis Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje (Karlovarský kraj)
 • Osvěta a vzdělávání veřejnosti na Tachovsku (Plzeňský kraj)
 • Přimdské slavnosti (Plzeňský kraj)
 • Zahrada Českého lesa (Nadace Partnerství)
 • Ochrana biodiverzity – Výskyt denních motýlů na vybraných lokalitách v CHKO Český les (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Mapování výskytu invazních rostlin v CHKO Český les (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Evidence výskytu dříve pěstovaných odrůd ovocných dřevin na území CHKO Český les (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Mapování výskytu obojživelníků ve Slavkovském lese (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Mapování výskytu plcha zahradního v severní části Českého lesa (ČSOP)
 • Ochrana biodiverzity – Ichtyologický průzkum Jesenického a Stenického potoka (ČSOP)
 • Rozvoj pozemkových spolků – Propagace pozemkového spolku Slavkovského lesa
 • Den Země u Prelátova pramene (Karlovarský kraj, Městské muzeum Mariánské Lázně)
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.