CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
  Ekologická výchova Netopýři Orchideje Obojživelníci Minerálky Naučné stezky
 
 
 
 
Mapování výskytu obojživelníků ve Slavkovském lese
garant: Mgr. Přemysl Tájek

Členové naší ZO ČSOP se ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský les od roku 2007 podílejí na mapování výskytu obojživelníků ve Slavkovském lese a nejbližším okolí.

Výsledkem společného úsilí je zmapování výskytu obojživelníků na více než 200 lokalitách. Největšími úspěchy dosavadní práce jsou:

1. Objevení 3 nových lokalit blatnice skvrnité, druhu, který až dosud nebyl z území Slavkovského lesa znám.
2. Nález kuňky obecné (1 lokalita), která nebyla v posledních letech z území Slavkovského lesa vůbec uváděna.
3. Několik nových lokalit vzácného skokana ostronosého.

S výjimkou skupiny zelených skokanů není složité většinu ostatních druhů obojživelníků žijících v naší oblasti správně určit (níže je určovací klíč). Proto se do projektu můžete zapojit i Vy a doplnit tak mozaiku znalostí o této zajímavé skupině živočichů (viz mapovací karta).

Vzhledem ke svým specifickým stanovištním nárokům považují odborníci téměř všechny druhy obojživelníků na území ČR odborníky za ohrožené a jsou tedy i zákonem chráněné, často i v kategorii kriticky nebo silně ohrožený druh.

Smyslem projektu tedy je:

1. Vymapovat výskyt všech druhů obojživelníků na území CHKO Slavkovský les a získat tak
podrobnější představu o rozšíření, četnosti a biotopové vazbě jednotlivých druhů v regionu.
2. Vybrat nejcennější vodní plochy z pohledu ochrany obojživelníků.
3. Předat záznamy orgánům ochrany přírody, aby mohly být uplatněny při druhové ochraně.
4. Vybrat plochy vhodné k následnému pravidelnému monitoringu
5. Popularizace ochrany obojživelníků.

Slavkovský les je z pohledu našich znalostí o rozšíření obojživelníků stále značně neprobádaným územím a lze zde očekávat řadu zajímavých nálezů. Např. se nám stále v posledním desetiletí nepodařilo s jistou potvrdit výskyt mloka skrvnitého, přestože nepotvrzené údaje pocházejí např. bučin v Údolí Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary, kde je výskyt mloků vysoce pravděpodobný. Všimnete-li si na svých toulkách krajinou tohoto vzácného živočicha, dejte nám prosím vědět, můžete tak významně přispět k jeho ochraně. Ideální je postupovat dle těchto instrukcí: mapovací karta - mlok.

Seznam aktuálně zjištěných nebo dříve uváděných druhů obojživelníků ve Slavkovském lese:

blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus , SO
kuňka ohnivá - Bombina bombina, SO
ropucha zelená - Bufo viridis, SO
ropucha obecná - Bufo bufo, O
skokan hnědý - Rana temporaria, -
skokan ostronosý - Rana arvalis, KO
skokan krátkonohý - Rana lessonae
skokan zelený - Rana kl. esculenta, SO
čolek obecný - Triturus vulgaris, SO
čolek horský - Triturus alpestris, SO
čolek velký - Triturus cristatus SO

Druhy nezvěstné:

mlok skvrnitý - Salamandra salamandra SO
kuňka žlutobřichá - Bombina variegata SO (Chodová Planá 1984, Měchov 1994)
skokan štíhlý - Rana dalmatina SO (Andělská Hora 1985, Bochov 1982)
10.3.2009 Klíč k určování obojživelníků
10.3.2009 Mapovací karta mlok skvrnitý
10.3.2009 Mapovací karta obojživelníků
10.3.2009 Výsledky 2008Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.