CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
  Ekologická výchova Netopýři Orchideje Obojživelníci Minerálky Naučné stezky
 
 
 
 
 
 
MAPOVÁNÍ ZIMOVIŠŤ NETOPÝRŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE
garant: Mgr. Přemysl Tájek

Členové naší ZO ČSOP se již dlouhodobě zabývají problematikou netopýrů v regionu. Intenzivnější výzkum netopýrů v tomto regionu probíhá od poloviny 90. let minulého století, kdy byl zahájen pracovníky CHKO Slavkovský les a NP Šumava. ZO ČSOP Kladská se na sledování netopýrů podílí od roku 2003. Výsledkem je již dlouholetá řada pozorování těchto ohrožených živočichů v jejich zimních úkrytech.

Pro potřeby státní správy také doplňujeme katalog zimovišť netopýrů a získané údaje slouží k ochraně těchto lokalit před zničením. Díky vzájemné spolupráci se podařilo sjednotit názvy jednotlivých lokalit, které jsou historicky udávány pod různými jmény a v minulosti často docházelo k problémům při jejich lokalizaci. Nyní je v evidenci zaneseno již několik stovek zimovišť zaměřených pomocí GPS i s fotografiemi vchodů a jejich počet se neustále zvyšuje. Jen na území Slavkovského lesa je ve spolupráci se Správou CHKO evidováno a pravidelně monitorováno přes 100 netopýřích zimovišť. V posledních letech byla naše pozornost soustředěna na objevování nových zimovišť především v Krušných horách, Českém lese a na Stříbrsku.

Další významnou součástí ochrany netopýrů je seznámení veřejnosti s problematikou ochrany těchto drobných savců prostřednictvím Evropské noci pro netopýry.
Popularizační akce „Evropská noc pro netopýry“ byla ZO ČSOP Kladská organizována již od roku 2003 (viz tabulka). Návštěvníci zde mají možnost seznámit se s různými způsoby monitoringu netopýrů, včetně jejich odchytu do sítí a kroužkování.
Díky pečlivé přípravě akcí (zkušební odchyty předcházející vlastní netopýří noci, vytipování vhodných míst k odchytu) a propagaci (příspěvky do regionálních médií, především ČRo) se tato akce v posledních letech u návštěvníků setkává se stále větším ohlasem.

Pokud víte o lokalitě, kde netopýři zimují (zpravidla to bývá stará štola, opuštěný kamenný sklep apod.), napište nám! (nejlepe na adresu premysl.tajek@nature.cz) I Vy tak můžete přispět k poznání o rozšíření a k ochranně těchto výjimečných a ohrožených živočichů.

Stejně důležité pro ochranu netopýrů je znát i jejich letní mateřské kolonie, které se často vyskytují na půdách domů a ve štěrbinách panelových domů. Pokud jste si např. na svém sídlišti všimli vyletujících netopýrů, dejte nám prosím vědět, o letních výskytech netopýrů víme stále velmi málo (podrobněji viz výzva níže).

Další podrobné informace o netopýrech, jejich výzkumu a ochraně v ČR můžete nalézt na stránkách Českého svazu pro ochranu netopýrů (ČESON): www.ceson.org


Netopýří noci:

rok - místo; počet návštěvníků
2003 - Výškovice, štoly; 30
2004 - zámek Valeč, zámecký park
2005 - zámek Kynžvart, pivovarské sklepy
2006 - Stříbro, u štoly Prokop
2007 - Michalovy Hory; 240
2008 - Bečov nad Teplu, zámek a hrad; 250
2008 - Kladruby u Stříbra - klášter; 150
2009 - Loket - hrad; 232
2009 - Horšovský Týn - zámek a hrad 230
2010 - Teplá - klášter; 270
2011 - Karlovy Vary; 210
2012 - hrad Hartenberg; 180
2013 - Kladská; 300
2014 - důl Jeroným + hrad Cheb; 110 + 500
2015 - důl Jeroným + královská mincovna Jáchymov; 100 + 120


Seznam nalezených druhů netopýrů Karlovarského kraje:

netopýr velký (Myotis myotis) KO
netopýr velkouchý (Myotis bechsteini) SO
netopýr vodní (Myotis daubentoni) SO
netopýr vousatý (Myotis mystacinus) SO
netopýr Brandtův (Myotis brandti) SO
netopýr řasnatý (Myotis nattereri) SO
netopýr ušatý (Plecotus auritus) SO
netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) SO
netopýr černý (Barbastella barbastellus) KO
netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) SO
netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) SO
netopýr severní (Eptesicus nilssoni) SO
netopýr večerní (Eptesicus serotinus) SO
netopýr pestrý (Vespertilio murinus) SO
netopýr rezavý (Nyctalus noctula) SO
netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) KO - velmi zajímavý nález (viz Arnika 1/2011)
netopýr brvitý (Myotis emarginatus) KO - velmi zajímavý nález (viz Arnika 1/2012)
netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) SO - velmi zajímavý nález (viz Arnika 2/2014)
netopýr stromový (Nyctalus leisleri) SO - velmi zajímavý nález (viz Arnika 2/2015)

Podle zákona č. 144/92 Sb.
KO – kriticky ohrožené druhy
SO – silně ohrožené druhy
O – ohrožené druhy
10.3.2009 Netopýři v panelových domech.
10.3.2009 Určovací klíč netopýrů
SEZNAM NALEZENÝCH DRUHŮ NETOPÝRŮ
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Netopýr velkýMyotis myotisSOV
Netopýr velkouchýMyotis bechsteiniSOR
Netopýr vodníMyotis daubentoni-I
Netopýr vousatýMyotis mystacinus-V
Netopýr BrandtůvMyotis brandtiOV
Netopýr řásnatýMyotis nattereri-V
Netopýr ušatýPlecotus auritus-V
Netopýr dlouhouchýPlecotus austriacusOV
Netopýr černýBarbastella barbastellusSOV
Netopýr hvízdavýPipistrellus pipistrellus-V
Netopýr severníEptesicus nilssoni-V
Netopýr večerníEptesicus serotinus-V
Netopýr pestrýVespertilio murinusOR

Podle zákona č. 144/92 Sb.
SO – silně ohrožené druhy
O – ohrožené druhy

Podle Červené knihy ohrožených a vzácných druhů živočichů ČSSR
V – ohrožené druhy (vulnerable)
R – vzácné druhy (rare)
I – druhy vyžadující další pozornost (indeterminate)Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.