CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
  Ekologická výchova Netopýři Orchideje Obojživelníci Minerálky Naučné stezky
 
 
 
MONITORING VÝZNAMNÝCH ORCHIDEJÍ SLAVKOVSKÉHO LESA
garant: Mgr. Přemysl Tájek

Na území CHKO Slavkovský les byly vytipovány 4 druhy orchidejí, které jsou dnes vzácné se silně klesající tendencí početnosti lokalit. Dále se jedná o druhy silně závislé na pastvě nebo kosení. V případě všech druhů byly na podkladech z literatury a od místních znalců vytipovány všechny lokality kde se tyto druhy vyskytují nebo kde se vyskytovaly v posledních dvaceti letech.
Všechny lokality byly navštíveny v době kvetení a zaznamenán výskyt výše uvedených druhů orchidejovitých. V případě pozitivního nálezu byl zaznamenán počet kvetoucích jedinců. Ve všech případech byl sledován typ managementu a zaznamenány zdroje jeho financování. Dále byla navštívena ve vhodném období řada potencionálně vhodných lokalit pro výskyt výše uvedených druhů. Tyto lokality jsou též zaznamenány. Sčítání kvetoucích jedinců bylo prováděno vizuálně.

Již tradiční každoroční společnou akcí na počátku května je sčítání orchidejí na stráních u Těšova. Zdejší populace vstavače kukačky dosahuje několika tisíc exemlářů, a tak je počet kvetoucích exemplářů zjišťován rojnicovou metodou. Optimální způsob hospodaření na lokalitě zajišťuje Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se zdejšími zemědělci (Agro-kombinát Dolní Žandov). Lokalita je v rámci západních Čech zcela unikátním územím, jehož význam byl dovršen v roce 2008, kdy bylo území zařazeno mezi maloplošně zvláště chráněná území jako přírodní památka Těšovské pastviny.

Početnosti silně ohroženého vstavače kukačky (Orchis morio) na Těšově (spodní louka):

2001: 283 ex.
2002: 301 ex.
2003: 1581 ex.
2004: 2479 ex.
2005: 2850 ex.
2006: 1950 ex.
2007: 203 ex.
2008: 1554 ex.
2009: 1136 ex.
2010: 1104 ex.Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.