CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
  Ekologická výchova Netopýři Orchideje Obojživelníci Minerálky Naučné stezky
 
 
 
Ekologická výchova
Mgr. Pavla Tájková

Pravidelně organizujeme od roku 2006 přírodovědné akce a exkurze pro veřejnost a připravujeme výstavy. Každoročně pořádáme akce jako je Vítání ptačího zpěvu, Evropská noc pro netopýry nebo Festival ptactva. Nabídku exkurzí se nám daří každoročně rozšiřovat. V roce 2015 přibyla například exkurze za listonohy na tankodrom nebo za troubením jelenů. V roce 2016 jsou akce pro veřejnost opět podpořeny v rámci Národního programu ČSOP (www.csop.cz) Ochrana biodiverzity Ministerstvem životního prostředí (www.mzp.cz) a Lesy České republiky (www.lesycr.cz). Významně přispívá také Karlovarským kraj v rámci programu Ekologická výchova a osvěta.

Od roku 2010 jsou byly stěžejní činností ekologické výukové programy pro školy, které byly podpořeny Karlovarským krajem a v rámci programu Národní síť EVVO Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vlastní prostory pro výuku nemáme, takže s programy jezdíme do škol (nebo do terénu v jejich okolí). Mimo kratší programy ve školách nabízíme ještě půldenní terénní výukový program Tajemné rašeliniště Tajga, který je součástí celostátního projektu „Za Naturou na túru – výukové programy v evropské soustavě chráněných území Natura 2000“, který je financován z prostředků operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, oblast „Zvyšování kvality ve vzdělávání,“ Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR., a řízen občanským sdružením Apus a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina.
Mimo přímou ekovýchovu ve školách také koordinujeme v Karlovarském kraji celostátní projekt Škola pro udržitelný život (společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER), v rámci kterého se konal v lednu v Mariánských Lázních již druhý běh akreditovaných seminářů pro učitele.
Nově byly tyto aktivity přesměrovány na naší členku Mgr. Kateřinu Dvořákovou: http://ekovychovazapad.webgarden.cz/Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.