CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
VODNÍ A BAHENNÍ VEGETACE

Vegetace stojatých a tekoucích vod
I ve vodních nádržích a tocích Slavkovského lesa roste celá řada zajímavých a vzácnějších rostlin, např. šípatka střelolistá nebo masožravá bublinatka jižní. Naopak téměř v každé vodní nádrži se středním až vysokým obsahem živin rozpuštěných ve vodě (mezotrofní až eutrofní vody) můžeme spatřit např. okřehek menší nebo rdest vzplývavý. Ve vodách oligotrofních (tedy s nízkým obsahem živin) lze občas spatřit rdest alpský.

V tekoucích vodách se můžeme setkat např. s lakušníkem vzplývavým, nebo méně častým vodním mechem prameničkou obecnou. Vzácným druhem rostoucím v řece Ohři je lakušník štětičkový.

Rákosiny
Vegetace s rákosem obecným se vyskytuje při mělkých pobřežích rybníků, zamokřených terénních sníženinách, podél klidných úseků větších toků apod. Kromě rákosu zde často najdeme také orobinec širolistý , žabník jitrocelovitý, přesličku poříční, karbinec evropský, zevar vzpřímený nebo i kosatec žlutý.

Vegetace vysokých ostřic
Tento typ vegetace roste především při březích rybníků, v mokrých terénních sníženinách, v zaplavovaných potočních nivách atd. Porosty se mohou značně lišit podle toho, jaký typ ostřic v mokřadu převládá. Převládají-li velké trsnaté ostřice jako ostřice odchylná nebo ostřice latnatá, dominují lokalitě jejich mohutné trsy (až 1m vysoké). Těmto trsům říkáme bulty a místa mezi nimi, kde rostou ostatní druhy rostlin, se nazýváme šlenky. Jiný charakter mají porosty ostřic, které trsy nevytvářejí – např. s ostřicí zobánkatou a měchýřkatou. Kromě ostřic na těchto stanovištích můžeme často nalézt pomněnku bahenní, svízel bahenní, vrbinu obecnou, bahničku mokřadní, šišák vroubkovaný a občas také zábělník bahenní, vachtu trojlistou, vrbinu kytkokvětou a mnohé další druhy.

<< zpět
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.