CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
SKALNÍ VEGETACE

V území se nachází několik základních typů skalní vegetace v závislosti na tom, na jakém typu horniny se vyskytují. Velkou pýchou Slavkovského lesa jsou skalní společenstva na hadcích (serpentinitech), kde ve skalních štěrbinách nebo na suti roste celá řada charakteristických druhů, které se na jiných horninách nevyskytují – např. dvě vzácné kapradinky sleziník nepravý a sleziník hadcový nebo endemické druhy rožec kuříčkolistý a svízel sudetský.

Spolu s nimi zde občas najdeme skalní druhy rostoucí i na jiných horninách (ve Slavkovském lese to jsou především žuly, ruly a amfibolity) – sleziník severní, sleziník červený, sleziník zelený, osladič obecný, rozchodník velký nebo vranec jedlový. Dalším vzácným druhem vyskytujícím se na amfibolitových skalách v kaňonu řeky Teplé je kapradinka skalní.

Na vápencových skalkách rostou vzácné druhy mechorostů a z dalších druhů kapradin např. sleziník routička, který můžeme najít i ve štěrbinách starých zdí nebo hradních zřícenin.

Na čedičové hornině se v území vyskytují především bohatá křovinná společenstva – viz křoviny skal a drolin.

<< zpět
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.