CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
KŘOVINY

Na zamokřených půdách v terénních sníženinách, kolem rybníků, na opuštěných loukách apod. často rostou ve Slavkovském lese mokřadní vrbiny. Jde o polštářovité porosty několika druhů vrb (především vrby ušaté), v jejichž podrostu můžeme najít přesličku poříční, tužebník jilmový, vrbinu obecnou, skřípinu lesní, blatouch bahenní, ostřici měchýřkatou aj.

Dalším typem křovin Slavkovského lesa jsou vysoké mezofilní křoviny. Často zarůstají neobhospodařované pastviny a sušší typy luk nebo tvoří lesní pláště. Většinou jde o husté a trnité křoviny, v nichž převládá několik málo nebo jen jediný druh křoviny – především slivoň trnka, růže šípková, hlohy, líska obecná nebo kalina tušataj. V jejich podrostu většinou roste jen několik málo druhů bylin, např. kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha, jahodník obecný, kuklík městský nebo kakost smrdutý.

Dalším zajímavým ale vzácným typem křovinné vegetace Slavkovského lesa jsou křoviny skal a drolin. Najdeme zde rybíz alpský, zimolez černý a pýřitý, lísku obecnou a také řadu skalních druhů rozchodník velký, osladič obecný a kapradiny - např. kapraď samec.

<< zpět
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.